محروم کردن شهروندان چهباری با تصرف ساحل توسط ادارات دولتی و نظامی

رسانک/ طبق قوانین موجود نه مردم نه دستگاه‌های دولتی حق تصرف ساحل را ندارند یا نباید در حاشیه دریا ساختمان‌سازی کنند. ساحل دریا متعلق به عموم مردم است ولی سال هاست که دستگاهای دولتی و نظامی در شهر چهبار بدون مجوز اقدام به ساخت هتل و ساختمان‌های اداری و مسکونی در مجاورت ساحل کرده‌اند و امکان دسترسی به ساحل را برای شهروندان محدود و یا غیر قابل امکان کرده اند.

تصرف سواحل توسط ارگان‌های مختلف، در سال های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته و هیچ اراده‌ای برای کنار زدن آنها نیز از سوی مسئولان ذیربط وجود ندارد.

لازم به ذکر است که ساحل دریا دستکم شصت متر بر اساس قوانین بایستی آزاد سازی شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*