بلوچستان، کوردستان و الاحواز در آتش کرونا می سوزنند

رسانک/ بدنبال اعلام وضعیت سفید در مناطق ملل تحت ستم در ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهور این کشور، اکنون این مناطق که بدلیل وجود تبعیض عامدانه از مرکز از زیرساخت‌های بهداشتی بسیار ضعیفی برخوردار هستند، حال و روز بسیار بدی دارند و آمار کشته ها و مبتلایان روز به روز در حال افزایش است.

گسترش عامدانه بیماری توسط دولت به مناطقی همچون بلوچستان، کوردستان و الاحواز در ایران یکی از سیاست‌های رژیم است تا مردم این مناطق که دشمنان خود به حساب می آورند را تحت فشار قرار داده و آنها را بیشتر متضرر بکنند و به نابودی بکشانند.

نبود وینتیلاتور و یا دستگاههای تنفسی در بیمارستانهای این مناطق باعث مرگ و میر بسیار بالایی شده است.

دولت از این معضل سلب مسئولیت کرده و مقصر را خود مردم می داند و هیچگونه سیاست مشخصی برای مهار کردن کرونا بخصوص در مناطق غیرفارس نشین ندارد.

هر چه بیشتر بلوچ ، کورد و عرب جان خود را از دست بدهد، دولت و مرکز گرایان آن را به نفع خود می بینند. این رژیم بخشی از این مردم را با شلیک مستقیم می کشد و بخشی را با ویروس کرونا و گروهی را در زندانها اعدام می کند. کرونا در واقع یک نعمت و سلاح خوبی برای این رژیم است تا بتواند دشمنان خود را با این سلاح بیصدا و نامرئی بکشد و از بین ببرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*