نمك بر زخم كشاورزان رودبار زمین

به گزارش رسانک، روز گذشته ۹ خرداد ماه ۹۹ یکی از خبرگزاری های سپاه تروریستی پاسداران در خبری با عنوان “خبر خوب برای کشاورزان”، از خريد گوجه های كشاورزان منطقه رودبار_رمین از قول مدير عامل سازمان تعاون روستايی منتشر كرده که موجی از اعتراض را در فضای مجازی و حقيقی بوجود آورده است.

این خبر از قول مديرعامل تعاون روستايی در حالی مطرح شده که فصل گوجه رودبارزمین با بی تدبیری محض مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صمت و با ضرر و زیان زیاد کشاورزان به پایان رسیده است. این مسئله نشانگر بی اطلاعی این مدیر عامل از حوزه کاریشان را نشان می‌دهد.

به گفته یکی از کشاورزان، اين خبر خبرگزاری سپاه بيش از آنكه خوشحال كننده باشد و عنوان يك خبر خوب را يدك بكشد ، مانند گلوله ی نمكی بود كه بر زخم يكايك كشاورزان رودبارزمین زده شد تا دردشان تازه تر شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*