حمله مسلحانه به مینی بوس حامل زندانیان رودبارزمین/ ویدئو لحظه فراری دادن زندانیان

تکمیلی

به گزارش رسانک روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۹۹ مینی بوس حامل زندانیان که از دادگاه میناب راهی زندان مرکزی این شهر بود، هدف حمله مسلحانه سرنشینان سه دستگاه خودرو قرار گرفت که منجر به فرار چندین زندانی شد.

ویدئویی از لحظه فراری دادن این زندانیان نیز بدست رسانک رسیده که نشان می دهد افرادی نقاب دار در حال باز کردن درب و فراری دادن زندانیان میباشند.

در همی رابطه نیروهای امنیتی و نظامی در مناطق مختلف، پست های ایست و بازرسی زده اند و کلیه مسیرهای منتهی به بلوچستان و کرمان مسدود شده اند.

برخی خبرها نیز حاکی از آن است که هدف افراد مسلح فراری دادن فردی به نام “یوسف خیرخواه” از اهالی کهنوج بوده که مدتی پیش فرمانده پاسگاه ایست و بازرسی چاه شیرین در سه راهی رودان – میناب – بندرعباس را کشته بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*