پیام شما ؛فروش آجر بی کیفیت با قیمت نجومی در شستون

سلام میشه این خبر رو پخش کنید. ما واقعاً از این معضل داریم رنج می بریم. آجر بی کیفیت را با قیمت نجومی سه میلیونی در شهرستان شستون می فروشند. هیچ نظارتی بر قیمت و کیفیت نیست.
قیمت آجر نسبت ب بقیه شهرهای استان دو برابر بیشتره ولی مسولین یا خوابن یا شریک دزد

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*