پیام شما ؛ این کلیپ مدرکی مستند است که نشون میده فساد اداری و نیروهای نظامی غیربومی در بلوچستان تا چه حد بالایی است

این کلیپ مدرکی مستند است که نشون میده فساد اداری و نیروهای نظامی غیربومی در بلوچستان تا چه حد بالایی است. پلیس راه دزاپ راننده رو تهدید کرده که براشون آبمیوه و کیک بخره تا بزارن بره.

در همه شهرهای بلوچستان این غیربومیان با مردم همچین رفتاری دارند، دنبال کوچکترین نقصی هستند تا رشوه بگیرن.

علاوه بر پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی کلیه ادارات هم با همین وضعیت روبرو هستند

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*