هشتاد درصد روستاهای خاش فاقد شبکه آبرسانی هستند

رسانک/ نماینده حکومت در واش، میرجاوه، تپتان و بخشهای کورین و نصرت آباد دزاپ در مجلس گفت: افزون بر ۸۰ درصد از نقاط روستایی #واش و برخی شهرهای بلوچستان و سیستان فاقد شبکه آبرسانی جهت تامین آب شرب مردم هستند.

اسماعیل حسین زهی افزود: هم اینک در بازه زمانی ۴۰ روزه با یک تانکر کار آبرسانی به مردم انجام می شود که این امر در شرایط دشوار فصل گرمای سال بسیار مشقت بار است.

وی بیان کرد: هم اینک با شرایط دشوار و تاسف بار، آبرسانی به نقاط روستائی سهمیه آب مصرفی برای هر فرد برای بیش از یک ماه به ۴۰ لیتر آب نمی رسد که این وضعیت بسیار نامناسب و نامساعد و زجرآور است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*