تهدید سپاه تروریستی به آتش زدن سرمایه شهروندان سوختبر

به گزارش رسانک، فرمانده نیروی #سپاهتروریستیپاسداران، اخیرا #سوختبران_بلوچ در بنادر بلوچستان را تهديد به آتش شناورهایشان کرده است.

در استان بلوچستان و سیستان به علت نبود زیرساخت‌های اقتصادی و شغل مناسب عده زیادی از جوانان به ناچار روی به #سوختبری می آورند.

این تهدیدات در حالی مطرح می شود که از یک سو رژیم ایران هیچ زمینه اشتغالی برای مردم در #اقلیم_بلوچستان فراهم نکرده است و از سوی دیگر کلیه امور اقتصادی و سیاسی بلوچستان را در چنگال خود گرفته است.

سالانه صدها نفر به علت نبود کار از ناچاری روی به سوخت بری روی میاورند تا بتوانند از تنها راهی که برایشان مانده، امرار معاش کنند ولی در این راه جانشان را از دست میدهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*