تحمل خشونت علیه زنان تا کی؟!

رسانک/ خشونت علیه زنان مقوله جدیدی نیست و بشر از قبل تاریخ با این بیماری مزمن درگیر بوده است.

در هر نسلی از بشر میلیون ها انسان به صرف زن بودن گرفتار برتری طلبی جنس مرد بودند و حتی آنرا با کج فهمی از حقوق انسانی خود میدانستند و گاها بر آن، تایید آسمانی هم میگذاشتند ولی قاعده بازی زمانی عوض شد که زنان سر عصیان بلند کردند و علیه این تبعیض قیام کردند و بجای سازگاری با شرایط؛ آن را به سمت مساوات تغییر دادند و نتیجه مساوات این شد که در کشورهایی که تا یک قرن پیش زنان حق رای نداشتند، امروز سکاندار سرزمینشان، رهبرانی کاردان و قدرتمند از جنس زن هستند و برای اولین بار در تاریخ زن از قید جنسیت تا حدودی رهایی پیدا کرده است.

این تغییر اما در همه جهان بطور یکسان اتفاق نیافتاده و بسته به شجاعت زنان و افکار مردان یک ملت این آزادی متغیر هست و هنوز هم جوامعی هستند که در آن مردسالاری یک افتخار محسوب میشود و زنانش هنوز هم سازگاری با زندان جنسیت را بر دردسر آزادی ترجیح میدهند و جرات قیام در آنها شکل نگرفته و مردانش هنوز در کج فهمی دیروز که گاها ریشه در سنت ها و اعتقادات غلط سیر میکنند.

بلوچستان در این زمینه از جوامعی ست که هنوز در آغاز مبارزه هست و تا سرانجام این قیام راهی بس دشوار و طولانی در پیش دارد. برای بدست آگوردن این مهم، نیاز به زنان جسور و مردانی با درک اجتماعی و حقوقی بسیار بالایی است که این حق انسانی را محترم شمرده و برای حصول آن با تمام وجود در کنار یکدیگر تلاش کنند.

برای هر تغییری نیاز به فاکتورهای زیادی هست که یکی از اساسی ترین آن شرایط سیاسی یک جامعه و قوانين حاکم بر آن است. شرایط جامعه امروز بلوچستان بخاطر حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به نفع زن ستیزان بوده تا آنها با آزادی بیشتری بر مرکب غرور و خودبرتر بینی به ستم علیه زن ادامه دهند. آنها مخالفان خود را با استفاده از قانون و زور سرکوب میکنند و حاصل آن جنایاتی ست که روز به روز بر تعدادشان افزوده میشود و گاها اتفاقاتی از جمله جنایت دختران پهره، اتفاق میافتد که در فرهنگ بلوچ واژه ای کاملا بیگانه است تا جایی که بلوچستان هرگز نظیرش را در تاریخ ندیده بود.

قوانين زن ستیز جمهوری اسلامی بهانه ای برای اعمال فشار بر زن می‌باشد تا جایی که در بسیاری از مناطق بصورت وحشتناکی در اذهان رخنه کرده است. چند صباحی است که زنانی چون هاجر و سارا در بلوچستان بر سر زبان ها هستند و این زمان مناسبی ست تا علیه ریشه این ظلم مبارزه ای منسجم آغاز شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*