پیام شما؛سلام. عکس از درمانگاه علی آباد از توابع شهرستان سرباز است.

ارسالی

این شرم آور ترین حالت ممکن یک درمانگاه است که دچار سوءمدیریت شده و نه پزشکی دارد و نه بهیاری و نه تزریقات و نه نگهبانی و حتی برای این بیماران اورژانسی یک پانسمان ساده هم نبود!

مسئولان عزیز ما به ناتوانی های شما ایمان و اعتقاد راسخ داریم فقط شهامت اینو داشته باشید که بگویید ناتوانیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*