تداوم بی خبری از محمد لله زهی، سرباز معلم اهل کلیردن پشامگ

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، از وضعیت محمد لله زهی اهل روستای کلیردن پشامگ که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۹ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، اطلاعی در دست نیست.

تداوم بی خبری از وضعیت این شهروند بلوچ، موجب نگرانی روز افزون خانواده و نزدیکان وی شده است.

گفته شده که ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات سپاه وی را بازداشت کرده اند.

محمد لله زهی بدون برگه قضایی در دوراهی پشامگ و با توسل به زور بازداشت شده است.

از علت دقیق بازداشت نامبرده و محل نگهداری وی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*