اعتراض نماینده شرق هرمزگان به کشتار چند ناخدای بلوچ مینابی توسط دریابانی

رسانک / نماینده دولتی شرق هرمزگان در مجلس خواستار توضیح دریابانی استان هرمزگان، درباره قتل چند ناخدای بلوچ مینابی شد.

حسین رئیسی انتخاب شده از شرق هرمزگان برای مجلس جمهوری اسلامی در یک نشست خبری با انتقاد از دریابانی هرمزگان از قتل دو ناخدای بلوچ مینابی، گفت: مسئولین دریابانی استان (هرمزگان) توضیح دهند که با چه مجوز و دلایلی اینگونه برخوردهایی صورت میگیرد.

روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماموران دریابانی میناب برای متوقف کردن لنجی آن را مورد هدف قرار دادند که در این بین دو ناخدای لنج به نام های محمد و فریدون ملاحی و یک ملوان به نام علی خیری کشته شدند.

تیراندازی مستقیم به مردم بلوچ در بلوچستان غربی از سوی مامورین جمهوری اسلامی امری عادی و روزمره شده و هیچ گاه عکس العمل مرکزنشینانی که بلوچستان را تقسیم و در قالب استان های مختلف در اختیار اجانب با اختیارات نامحدود برای سرکوب داده اند را به همراه نداشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*