بلوچستان قربانی وضعیت سفید

✍️مهرانگيز بلوچ

جهان با بحرانی بنام کووید 19 دسته و پنجه نرم می کند. تاکنون واکسن و داروی که بتواند مانع از شیوع و درمان بشود شناسایی نشده است .

اما برخی کشورها توانسته اند با مدیریت اصولی و عقلانی عوارض این اپیدمی جهانی را کنترل کنند . ایران از اولین کشورهای بود که با سوء مدیریت درگیر ویروس شد و با سهل انگاری منشاء صدور نیز شد، در بررسی های کارشناسی مراحل همه گیری کرونا را می توان در چند مرحله کلی دسته بندی کرد.

مرحله اول انکار و اذعان
مرحله دوم وارد شدن به اپیدمی همه گیری
مرحله سوم مقابله و درمان
مرحله چهارم کنترل و مهار

برخی کشورها به دلیل عدم اطلاع یا دستکم گرفتن کرونا در گام اول انکار را در پیش گرفتن و با تعابیر بیماری حاد تنفسی ویا ذات الریه سعی در مخفی سازی داشتند که متاسفانه وقت و هزینه هنگفتی را به جامعه خودتحمیل کردند در این کشورها هیچگاه مورد اولیه بیماری اعلام نشد. چرا که منجربه اذعان می شد لذا فعالان رسانه ای در نبردی نفس گیر به اثبات بیماری پرداختند دولتمردان ایران از مرحله اول وارد مخفی کاری شدند در صورتی که با قرنطینه اولیه میشد از همه گیری ویروس جلوگیری کرد.

متولیان بهداشت با دسته بندی مناطق کشور در پیک اول کرونا موجب شدند اعتماد کاذبی در مناطق مختلف بوجود آید جنوب ایران خصوصا مناطق بلوچ نشین که بین سه استان تقسیم شده اند در مناطق سفید دسته بندی شد این دسته بندی همزمان شد با پایان قرنطینه و محدودیت های اعمال شده
متاسفانه با گذشت چند هفته از این سوء مدیریت بلوچستان به ‌کانون بحران مبدل شده است.

آگاهان به خوبی می دانند قبل از کرونا ساختار درمانی مناطق بلوچ نشین فاقد استاندارهای مناسب است. کرونا اگرچه تلفات نگیرد ولی هزینه های سنگین را به مردم بلوچ که عمدتا زیر خط فقر هستند تحمیل کرده است این روزها ژل ضد عفونی که در استان های مرکزی ۱۰ هزارتومان است در بلوچستان ۴۰ هزارتومان قیمت دارد .ماسک ولوازم دیگر که نایاب است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*