پیام شما؛ما مردم شهرستان شستون و ملت بلوچ صحبت های ملک محمد فاضلی نماینده شهرستان مبنی بر آوردن برق در صورت عضویت در سپاه تروریستی پاسداران، را محکوم وخواستار عذرخواهی از مردم شهرستان علی الخصوص مردم کلگان هستیم.

ارسالی

سخن ایشان کمتر از یک جنایت بزرگ نیست ایشان قصد دارند مردم مظلوم وفقیر بیکار کلگان را به خاطر آوردن برق به این روستا به اجبار عضو و همکاری(مخبری) باسپاه وهمچنین جنگ واختلافات قومی قبیله ای و در تلاش ناامن کردن شهر وروستا میباشد.

مردم باید اتحاد داشته و از توطئه دشمنان آگاه باشند دوست دشمن را بشناسند وفریب چنین نمایندگانی نمک نشاسی را نخورند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*