غرق شدن یک نوجوان در هوتگ در سایه نبود شبکه آبرسانی

به گزارش رسانک روز سه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ یک نوجوان ۱۵ ساله در روستای چلیسر واقع در بخش پُلان دشتیاری در هوٹگ غرق شد.

هوتگ ها در حالی همچنان قربانی می گیرند که باتوجه به بارش های اخیر دو سد پیشن و زیردان در بالادست منطقه دشتیاری پر شده اند ولی در نبود شبکه آبرسانی ساکنان بسیاری از روستاها مجبور به استفاده از آب هوتگ میباشند.

هوٹگ به گودالی طبیعی یا دست ساز انسان گفته می شود که آب باران در آن جمع شده و ساکنان برخی روستاها که شبکه آبرسانی ندارند، از آب آن برای مصارف خود استفاده می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*