تخریب منازل شهروندان بلوچ در منطقه چشمه زیارت دُزاپ

به گزارش رسانک روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۹۹ منازل بسیاری از شهروندان بلوچ، در مرکز بلوچستان، شهر دزاپ، منطقه چشمه زیارت، با حضور تعداد زیادی از نیروهای نظامی تخریب شد.

گزارش های رسیده حاکی از آن است که نیروهای نظامی غیربومی، حتی به سمت این شهروندان اسلحه نشانه گرفته و آنها را تهدید کرده اند.

در ماههای اخیر روند تخریب منازل در شهرهای مختلف اقلیم بلوچستان افزایش یافته و برخی گزارش های رسیده تأیید می کند که دستور این “تخریب ها” از تهران در قالب “حکم حکومتی” صادر شده است.

این احکام بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشری بلوچ را بدلیل نقض حقوق شهروندی ساکنان این منازل از سوی رژيم ایران، نگران کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*