انتقال اجساد دو جوان کشته شده بندر کلاهی توسط ماموران انتظامی به بندرعباس

به گزارش رسانک به نقل از رصد بلوچستان، روز گذشته ۲۹ اردیبهشت در پی حمله ماموران دریابانی به لنج سوخت بر دو جوان بلوچ اهل بندر کلاهی کشته و یک نفر زخمی شد که ماموران دریابانی با عدم تحویل اجساد به خانواده ها آنها را به بهانه کالبدشکافی به بندرعباس منتقل کرده اند.

با تیراندازی ماموران دریابانی به لنج سوخت بر بلوچ اهل بندر کلاهی دو نفر از ناخداهای لنج کشته و تعدادی از ملوان ها زخمی شده اند که حال یکی از آنها بسیار وخیم گزارش شده است.

یک منبع مطلع در این باره گفت: لنج محمد و فریدون ملاحی به مدت چهارماه در اسکله به دلیل نقص فنی پهلو گرفته که روز گذشته آن را به راه انداخته بودند.

این منبع گفت: بعد از حمله ماموران دریابانی به لنج و کشته و زخمی شدن تعدادی از سرنشینان، خانواده ی آنها به بیمارستان میناب برای تحویل اجساد رفته که ماموران انتظامی به بهانه کالبدشکافی و انتقال آنها به بندرعباس مانع این کار شدند.

با توجه به داغدار بودن خانواده ها و عدم تحویل اجساد توسط نیروهای انتظامی باعث اعتراض مردم شده که ماموران با تیراندازی و درگیر شدن با مردم محل را ترک کرده اند.

کالبدشکافی برای علت مرگ انجام می شود و علت کشته شدن دو جوان بلوچ بندرکلاهی توسط نیروهای انتظامی مشخص و با تیراندازی مستقیم آنها صورت گرفته است؛ این اقدام و بهانه نیروهای انتظامی برای سرپوش گذاشتن به جنایت خود و پرونده سازی علیه کشته شدگان و تبرئه خود است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*