خسارت ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریالی آتش سوزی به باغات میناب

به گزارش رسانک آتش سوزی های اخیر در میناب خسارات مهلکی به بخش کشاورزی در میناب وارد کرده است.

مویدی رئیس سازمان و مدیرکل جهاد کشاورزی در این‌باره گفت: طی روزهای گذشته ۲۵و۲۶ اردیبهشت ۹۹ به علت گرمای هوا نزدیک به ۱۲ نقطه در سطح شهرستان میناب دچار آتش سوزی شد که به بخش کشاورزی خسارت قابل توجهی وارد کرد.

در این آتش سوزی ها بیش از ۲۳ هکتار از باغات این شهرستان در بخش های مرکزی و توکهور هشتبندی دچار حریق شد و ۴ میلیارد و ۳۰۰ملیون ریال خسارت دید.

همچنین در پی آتش سوزی با ۳۴۰۰ متر ادوات کشاورزی (لوله) به میزان ۲۶۰ ملیون ریال خسارت وارد شده است.

در مجموع، آتش سوزی های روزهای گذشته در میناب خسارتی بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۶۰ ملیون ریال به بخش کشاورزی این شهرستان وارد کرده است .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*