ادعای عجیب مدیرکل آموزش و پرورش بلوچستان و سیستان

رسانک/ حمیدرضا رخشانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان در ادعایی عجیب مختلط بودن دانش آموزان در بلوچستان و سیستان را دلیلی برای ترک تحصیل عنوان کرده است.

عدم توجه کافیِ حاکمیت ایران به مسائل آموزش و پرورش در بلوچستان باعث شده تا این استان از لحاظ شاخص های آموزشی در پایین ترین سطح قرار بگیرد. علاوه بر این عدم وجود عدالت آموزشی و نیز کمبود فضای آموزشی، مدارس استاندارد و زیرساخت‌های مواصلاتی و البته خدماتی همچون سرویس مناسب مدارس باعث شده تا بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل کرده و خانه نشین بشوند و یا جذب برخی مدارس حوزوی شوند.

رخشانی میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر در این استان را نسبت به پسرها بیشتر عنوان کرده است که خود دلیلی بر ناکارآمدی برخی سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جذب این قشر از جامعه برای ادامه تحصیل میباشد.

پیشتر مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان کمبود فضای آموزشی در این استان را حدود شش هزار کلاس درس عنوان کرده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*