بستن دو زندانی به ستون و شکنجه آنها در پاسخ به اعتصاب غذای جمعی زندانیان دزاپ

به گزارش رسانک به نقل از کانون حقوق بشری “نه به زندان – نه به اعدام” بعد از گذشت سه روز از اعتصاب غذای جمعی ۳۰ تن از زندانیان دزاپ ، پاسخ آنها با بستن دو زندانی به ستون و شکنجه و ضرب و جرح شدید از طرف زندانبانان داده شد.

روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت۹۹ زندانیان بند یک و دو قرنطینه زندان دزاپ که بیش از ۳۰ نفر میباشند در اعتراض به نبود امکانات اولیه بهداشتی و استقراری مانند پتو و غذا و حتی لیوان برای نوشیدن آب و چای و عدم امکان خرید مواد از فروشگاه زندان و همچنین اذیت و آزار مستمر زندانیان از جانب زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدند.
پس از سه روز از گذشت اعتصاب غذای زندانیان، علیزاده رئیس بازرسی زندان همراه با معاونش بنام کوچکی و همچنین رئیس بند قرنطینه که یک جلاد شکنجه گر بنام مالکی است بدون کمترین توجهی به خواسته زندانیان وارد بند شده و دو زندانی به نامهای «بهزاد پاکنژاد» و «یاسرپاکنژاد» را که در اعتصاب بسر میبردند از بقیه جدا کرده، آنها را در مقابل چشم سایرین به ستون بستند و به صورت وحشیانیه ای شروع به زدن کردند. این شکنجه وحشیانه تا ساعتها ادامه داشت و منجر به خونریزی از نقاط مختلف بدن این دو زندانی نگونبخت شد.
مالکی و علیزاده با عربده کشی فریاد میزدند: «اگر بخواهید به اعتصاب غذا ادامه بدهید همه شما دچار همین سرنوشت میشوید»
شایان توجه است که بند یک قرنطینه محل نگهداری و همچنین شکنجه گاه زندانیان سیاسی و عادی است که به دادگاه و شکنجه گاه های اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی اعزام شده اند.
مالکی رئیس این بند، معاون رئیس زندان و مامور شناخته شده وزارت اطلاعات است که قبلا رئیس بند زنان بود و در کارنامه اش از جمله تجاوز به زنان و رفتارهای غیرانسانی با آنها ثبت شده است.
مالکی در حال حاضر رئیس بند قرنطینه یک و دو است که شامل بند قرنطینه سابق و بند زنان سابق که به قرنطینه تبدیل شده است میباشد.
این زندانبان جانی زندانیان را به طرز وحشیانیه ای شکنجه میکند و مورد اذیت و آزارهای جسمی و روحی قرار میدهد.
او همچنین به طرق گوناگون از زندانیان نگونبخت و محروم اخاذی میکند و از آنها پول میگیرد.
کانون حقوق بشری “نه به زندان – نه به اعدام”، ضمن محکوم کردن این برخوردهای وحشیانه و جنایتهای قرون وسطایی از همه مجامع جهانی خواست با گذاشتن فشار روی حکومت ایران مانع از استمرار نقض فاحش حقوق بشر در ایران شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*