پیام شما؛قابل توجه مسئولین شهرستان سیریک و بخش بمانی علی الخصوص رئیس آموزش و پرورش سیریک

لطفاً این درد ما فرهنگیان را نشر بدهید تا شاید گوش شنوایی از مسئولان آن را مطالعه کند.

قابل توجه مسئولین شهرستان سیریک و بخش بمانی علی الخصوص رئیس آموزش و پرورش سیریک

از آنجایی که ویروس کرونا در بخش “بمانی” شیوع پیدا کرده و جمع کثیری از اهالی در روستاهای کنارجو و گهردو با این بیماران روبوسی و ارتباط نزدیک داشتند که باعث شده بسیاری از مراسمات لغو شوند.
اما همانگونه که مطلع هستید 27اردیبهشت مدارس بازگشایی می شوند
حضور دبیران بخش بمانی در مدارس سطح شهرستان و بخش بمانی زنگ خطری هست.

لطفا تدابیری اندیشه شود که دبیران بخش بمانی در مدارس حاضرنشوند…

ما امروز اینو گفتیم اگه فاجعه ای باز گریبان شهرستان رو گرفت دودش توی چشم خانواده ها خواهد رفت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*