۱۴۰هزار روستایی چشم به راه آب آشامیدنی در چهبار

رسانک/ بسیاری از شهروندان چهبار، شهری که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به عنوان کریدور توسعه ایران معرفی گشته بدون آب آشامیدن و شبکه آبرسانی هستند. 

در بعضی مناطق مردم برای شرب از هوٹگ (هوتگ) استفاده و برخی خودشان تانکر آب تهیه می کنند و در بعضی نقاط هم توسط آب و فاضلاب یا شخصی به صورت سقایی آبرسانی می شود.

۲۶۱ روستا از مناطق تلنگ و پلان و دهستان پیرسهراب و دشتیاری و در کل ۱۴۰ هزار نفر از روستاییان شهرستان چهبار به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند.

هوٹگ یا گودال نگهداری آب سازه ای است که به دلیل کم هزینه بودن با توجه به خشکی منطقه برای نگهداری آب های روان ناشی از سیلاب و بارندگی توسط روستاییان در مناطق روستایی دشتیاری، پلان و بخش مرکزی چھبار ایجاد شده است.

علاوه بر بهداشتی نبودن آب این هوتگ ها برای آشامیدن، این هوتگ ها تاکنون حوادث تلخی از جمله غرق شدن ساکنان و یا حمله #گانڈو ھا (تمساح) و زخمی و قطع عضو شدن کودکان در این مناطق را به دنبال داشته است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با بهانه توسعه که در عمل وجود ندارد؛ در پی بدست آوردن منافع و استعمار هرچه بیشتر اقلیم بلوچستان است. تلاش برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و مبارزه مسالمت آمیز در این راه تنها راه رهایی از این بی عدالتی و ستم میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*