ویدئوی ساختگی منتسب به شلیک جماران به شناور کُنَرَک / اسامی نوزده تن از کشته شدگان این ناوچه

رسانک/ کانالهای نیروهای مسلح ویدیویی را پخش کرده اند تا ادعای اشتباه ارتش را ثابت کنند.

در این ویدیو زمان شلیک موشک نور آفتاب در افق کاملاً پیداست ولی حین اصابت موشک یعنی ثانیه ۶ و ۷ کلیپ، تصویر اصابت کامل عوض می‌شود! در یک ثانیه نور در افق محو شده و نشان میدهد تصویر کاملاً مونتاژ است. مشخص است که به طور کلی از صحنه دیگری استفاده شده است. صحنه سوم یعنی اصابت به شناور کنرک را به دو تصویر جدی پیش متصل کردند.

جدا از این، تاریخ شلیک و کلیه عملیات شلیک با زمان آن به ثبت می‌رسد که در تصویر اثری از آن نیست. همچنین صدای کلیپ هم بسته شده تا نتوان اصالت آنرا زیر سوال برد.

این تصویر هرگز نمی‌تواند هیچ کارشناسی را به اشتباه بیندازد و تنها با هدف پاک کردن رد پای #سپاهتروریستیپاسداران است که با «قایق ۰۲۱ کلاس تندر» به شناور #کنرک شلیک کرد و ١٩ ارتشی را کشت و تعدادی را مجروح کرد.

اسامی نوزده نفر از کشته شده ناوچه کنرک به شرح ذیل است:

۱- ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی
۲- ناوبان دوم عرشه اسماعیل‌پور خسرو
۳- ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر
۴- ناوبان سوم برق مهدی رازی
۵- استوار عرشه حسین سپهری اهرمی
۶- ناو استوار عرشه عادل قاسم زاده
۷- ناو استوار دوم برق سید منصور موسوی نژاد
۸- ناو استوار دوم مکانیک سعید یار احمدی
۹- ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری
۱۰- مهناوی یکم برق مهدی هاشمی خواه
۱۱- مهناوی یکم مکانیک آرش پاکدل
۱۲- کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی
۱۳- سرباز وظیفه فخرالدین فلک نازی
۱۴- ناو استوار یکم تفنگدار سید مرتضی خادمی حسینی
۱۵- مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی
۱۶- مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر
۱۷- غواص محمد اردنی
۱۸- جوشکار آرمان سرحدی
۱۹- استوار برق محمد صیادی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*