مرگ کودکان مناطق محروم در سایه عدم دسترسی به امکانات درمانی

رسانک/ توسعه نیافتگی بسیاری از مناطق در ایران خصوصا نواحی روستایی دور افتاده در استانهای بلوچستان و سیستان، خوزستان و هرمزگان و به طور کلی اقلیم بلوچستان و نیز خوزستان تبعات تلخی چون مرگ کودکان را به دنبال داشته است. کودکانی که در روستاهای دورافتاده زندگی می کنند و به راحتی می توانند مورد گزش مار یا عقرب قرار بگیرند.

آمارهای چند سال اخیر نشان می دهد در این مناطق کودکان زیادی به علت اینکه در بازه زمانی مورد نیاز برای رسیدگی درمانی به پزشک و دارو دسترسی نداشته اند جان خود را از دست داده اند. از معضلات زیرساختی این مناطق می توان به نبود جاده، عدم دسترسی به آنتن های مخابراتی و نبود پزشکان متخصص و تجهیزات لازم بیمارستانی در کنار فقر افسار گسیخته ساکنان اشاره کرد.

 با وجود ثبت مرگ و میر کودکان بر اثر مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و یا موارد مشابه، اما باز داروهای مربوطه در مراکز درمانی این مناطق وجود ندارد و سالهاست مسئولین با نادیده گرفتن این مسئله به تداوم مرگ کودکان و داغدار شدن خانواده های بیشتر دامن زده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*