حمله ماموران انتظامی به ماهی گیران در گیاوان زمین

به گزارش رسانک در شب دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ماموران انتظامی در روستای کندال شهرستان سیریک گیاوان زمین، ماموران انتظامی به ماهی گیران این روستا حمله و یک قایق ماهی گیری را با خود بردند.

به گزارش شاهدان عینی این حمله ماموران انتظامی با خشم و مقاومت ماهی گیران همراه بود و ماموران با گاز اشک آور به ماهی گیران حمله کردند که منجر به زخمی و بستری شدن یک ماهی گیری محلی در بیمارستان شد.

گزارش ها حاکی از آن است که در ادامه اعتراضات مردمی یک قایق ماهی گیری دیگر نیز طعمه حریق شد.

قیمت هر قایق ۳۰۰ میلیون تومان گزارش شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*