کشاورزان بخش ساربوگ کسرکند در سایه بی توجهی مسئولان

به گزارش رسانک بارندگی و سیل هایی که در دی ماه ۹۸ و فروردین ۹۹ در شهرستان کسرکند شکل گرفت باعث وارد شدن خسارات زیادی به بخش کشاورزی شهرستان مذکور شد،که در همین راستا کشاورزان بخش ساربوک نیز شاهد از بین رفتن محصولات مزارع و تخریب بستر زمین های کشاورزی خویش بودند.

اکنون پس از گذشت چندماه از سیل بلوچستان،نهاد و ارگان های مربوطه با بی توجهی تمام، هیچ اقدام عملی در راستای ترمیم قنات ها که در زمان خشکسالی تخریب شده بودند،و نیز سیل بندها و لایروبی زمین های کشاورزی بخش ساربوک صورت نمی دهند و باعث نگرانی کشاورزان شده اند.

بانظر به وفور آب با کوچکترین توجه به کشاورزان می توان شاهد رونق کشاورزی در ساربوک بود اما بی توجهی مسئولان ذیربط باعث بوجود آمدن موانعی شده است که عملا این موضوع را از دسترس دور ساخته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*