۷۴ درصد ساکنان بلوچستان و سیستان زیرخط فقر هستند

به گزارش رسانک آقای علیم یارمحمدی نماینده مردم شهر دُزاپ در مجلس اعلام کرد که ۷۴ درصد ساکنان استان بلوچستان و سیستان زیر خط فقر قرار دارند.

یارمحمدی افزود که بیش از ۷۰ درصد مردم این استان هم از خدمات مخابراتی محروم هستند و اغلب آنها شغل ثابتی ندارند و به صورت روزمزد مشغول به کار هستند.

وی اضافه کرد چنین وضعیتی باعث شده است تا اغلب ساکنان این استان در بحران کرونا به فعالیت‌ ادامه دهند که منجر به افزایش آمار مبتلایان به این ویروس شده است.

این نماینده مجلس همچنین ادعا کرد که پس از صدور مجوز آغاز فعالیت‌ها از سوی دولت، آمار مبتلایان به کرونا در این استان باز هم افزایش یافته است.

یارمحمدی از اینکه دولت در بحران کرونا از افراد فاقد شغل ثابت حمایت نکرد تا ویروس کرونا در بلوچستان و سیستان شیوع پیدا کند هم انتقاد کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*