پیام شما؛ برای دریافت وام یک میلیون تومانی باید سرپرست خانوار درخواست خود را از طریق شماره تماسی که به نام خودش است ارسال کند

برای دریافت وام یک میلیون تومانی باید سرپرست خانوار درخواست خود را از طریق شماره تماسی که به نام خودش است ارسال کند. در نتیجه بسیاری از سرپرستان خانوار که سال ها است یارانه دریافت می کنند و سیم کارت به نام خودشان نیست، برای تغییر سند سیم کارت به دفترهای پیشخوان دولت رفته اند.

برای وام یک میلیون تومانی یعنی کمتر از 70 دلار هزار تا شرط و شروط می گذارند، اما میلیاردها دلار سالانه گم می شود و کسی پاسخگو نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*