جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش سوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش چهارم

جلسه پرسش و پاسخ بخش پنجم

بخش ششم:

چرا با وجود این که حزب “مردم بلوچستان” برای بلوچستان و بلوچ‌هاست اما اکثریت مردم قریب به ۹۰% از وجود چنین حزب و فعالیت‌هاش بی‌خبرند؟

درصد بالایی از مردم عادی بلوچ از طریق تلویزیون های ماهواره ای با حزب مردم که عمری بیش از ۱۷سال ندارد آشنا هستند و درصد بالاتری از مردم تحصیل کرده از طریق دنیای مجازی با حزب آشنا هستند. ارتباط شما خود دلیلی برای این آشنایی است.

آیا حزب مردم برای ائتلاف اپوزیسیون بلوچ برنامه و راهکاری دارد؟

حزب مردم به اهمیت همکاری و هماهنگی مبارزاتی نیروهای بلوچ واقف است و منشوری برای اتحاد انتشار داده است. حزب مردم با تشکلات سیاسی بلوچ در اتحادهای گوناگون همکاری دارد و بر علیه هیچ حزبی تبلیغ منفی و تخریبی نمی نماید.

آیا اتحاد اپوزیسیون بلوچ ممکن و یا حتی مفید خواهد بود؟

اتحاد نیروهای بلوچ یک ضرورت تاریخی است. برای نزدیک شدن بیشتر با نیروهای دیگر بلوچ، حزب مردم مایل است بدون رقابت با تمام نیروها همکاری و تقسیم کار نماید تا وقت و انرژی برای انجام کارهای بیشتری پدید آید. به عبارت دیگر حزب مردم مایل است بجای رقابت در جهت تکمیل شدن هر حرکتی عمل کند.
حزب مردم ائتلاف نیروهای بلوچ را مثبت ارزیابی میکند و منشوری برای همکاری این نیروها انتشار داده است.

امید به فدرال شدن ایران را چنددرصد می‌بینید و چند درصد احتمال میدهید دوباره مرکزگرایان بر حکومت ایران بیایند.

نظر به اینکه هیچ یک از ملت ها در ایران از اکثریت جمعیتی مطلق برخوردار نیستند، ‌در صورت شکست جمهوری اسلامی که شدیداً ضعیف است و از نظر اقتصادی در مرحله ورشکستگی قرار دارد، ‌نیروهای مرکزگرا مجبورند برای حفظ مرز های کشور سیستم فدرال را بپذیرند.

این نکته مهم را لازم است همیشه در نظر داشت که #حزبمردمبلوچستان برای حاکمیت مردم بلوچستان مبارزه می کند. قبول فدرالیزم مشروط به قبول حاکمیت مردم بلوچستان در یک اتحاد آگاهانه بین ملتها در ایران است.

جلسه پرسش و پاسخ بخش هفتم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*