مشکلات برخی از روستاهای دشتیاری

رسانک/ بسیاری از ساکنان روستاهای #دشتیاری با امکانات قرن ها پیش زندگی می کنند. روستای بل مچی بازار در شهرستان دشتیاری از جمله این روستاهاست که از هرگونه امکانات رفاهی محروم است.

مردم روستای بل مچی بازار از نبود سیستم آبرسانی و برق میگویند. این روستا که از جمعیتی عمدتا کم درآمد تشکیل شده برای پیگیری برق رسانی به روستای تلاش فراوانی کرده اند و علیرغم وضعیت بد اقتصادی و معیشتی حدود یکسال پیش مبلغ ده میلیون تومان به حساب اداره برق واریز کرده اند اما هنوز هم هیچگونه اقدامی از طرف اداره برق شهرستان #چهبار برای صورت نگرفته است.

این روستا از شبکه آبرسانی نیز محروم است و از #هوٹگ جھت تامین آب شرب استفاده می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*