سقوط تکه هایی از ماهواره نور در بلوچستان

به گزارش رسانک، در حالیکه خبرگزاری های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی امروز ۳ اردیبهشت ماه ۹۹ از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی و قرار گرفتن در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین خبر داده و آن را دستاوردی بزرگ و تحولی نوین در عرصه فضایی می خوانند؛ ویدئوی مبنی بر ناموفقیت بودن این پرتاب و پیدا شدن قطعات این ماهواره در منطقه چاه گاو شهرستان #واش در حال انتشار است.

مجموعه رسانک مستقلا نمی تواند موفقیت آمیز بودن این ماهواره را تایید یا تکذیب کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*