مرگ کودک جاشکی زیر سایه سنگین زیرساخت‌های ضعیف گیاوان زمین

به گزارش رسانک امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک کودک شش ساله به نام سلیم فرزند نبی بخش خداداد از “تنکدَپ نوگین” بر اثر عقرب گزیدگی که شب گذشته اتفاق افتاده بود، جان باخت.

سلیم پس از عقرب گزیدگی بدلیل نبود زیرساخت مناسب مواصلاتی و البته بهداشتی در روستا توسط اهالی محل با موتورسیکلت به درمانگاه لیردف منتقل می شود که بدلیل وخیم بودن حال وی مجبور به انتقال او به جاشک و سپس بندرعباس می شوند که در طول مسیر به دلیل شدت مسمومیت ناشی از نیش عقرب، جانش را از دست می دهد.

در آخرین روز فروردین ماه نیز یک کودک در گیاوان زمین به همین دلیل جانش را از دست داده بود.

مناطق کنونی شرق استان هرمزگان و نیز جنوب استان کرمان از جمله مناطقی بودند که به بهانه توسعه راحت تر، از بلوچستان منفک شدند ولی هرگز توسعه پیدا نکردند. عدم وجود زیرساخت‌های ابتدایی مواصلاتی و بهداشتی باعث می‌شود سالانه بسیاری از ساکنان این مناطق در مواقع اضطراری نتوانند به امکانات لازم دسترسی پیدا کرده و جانشان را از دست می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*