قطعی مکرر برق و آب در روزهای گرم بلوچستان

رسانک/ با فرا رسیدن فصل تابستان قطعی مکرر برق و به طبع آن آب و سایر امکانات اولیه بسیاری از مردم مناطق مختلف بلوچستان را با مشکل مواجه کرده است.

مسئله قطع و یا سهمیه بندی شدن برق در بلوچستان بارها از طرف فعالان اجتماعی و سیاسی اقلیم نداده اند در حالی که رژیم جمهوری اسلامی برق را از طریق بلوچستان به کشور پاکستان صادر می کند.

گفتنی است که تعرفه برق نیز در بلوچستان فقط بر روی کاغذ، تعرفه گرمسیری محسوب می شود و در عمل مردم مجبور به پرداخت هزینه های گزاف برای برق می‌باشند.

در سال های اخیر درجه حرارت هوا در برخی نقاط بلوچستان نزدیک به شصت درجه رسیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*