مبارزه مسالمت‌آمیز جهت برخوردار شدن از حق حاکمیت ملی

رسانک/ گاهی محاسبات غلط دشمنان ملت بلوچ و بلوچستان، خود سبب بیداری بیشتر می شوند. اخیرا امام جمعه اهل تشیع شهر پهره در کلیپی کاملا تحقیرآمیز نسبت به کارگرانبلوچ نشانه و عواقب چهل سال سلطه دیکتاتوری خود و سران رژيم جمهوری اسلامی ایران را در اقلیم_بلوچستان، به نمایش گذاشته است.

توانمندی های اقلیم بلوچستان از هر نظر بالا بوده و تنها مشکلش در طول چند دهه اخیر، اداره این سرزمین توسط غیربومیان و دشمنان ملت بلوچ بوده است. بلوچستان در حال حاضر یکی از موثرترین سرزمین های خاورمیانه از لحاظ ژئوپلیتیکی محسوب می شود.
شاخص های و توانایی های جغرافیایی بلوچستان به قدری وسعت دارد که چشم طمع ابرقدرتهای جهان را در رقابت به سواحل بلوچستان کشانده است. زیرا بنادر بلوچستان همچون چهبار متصل به آبهای آزاد جهان هستند.

دریای بلوچستان تنها اهرم تامین امنیت شاهراه انرژی جهان است.

مرز خاکی با افغانستان و اتصال آن به آب‌های آزاد دنیا فصل جدیدی از گشایش راه ابریشم نوین است.
کلکسیون معادن بلوچستان ارزش کوه و دشت این خاک را چند برابر افزون کرده است.
استعداد های علمی و ورزشی نیز تنها بخشی از گنج های پنهان خطه بلوچستان است.
مناطق بکر و دست نخورده گردشگری بلوچستان، تنها آتشفشان فعال منطقه، کشاورزی متنوع با داشتن میوه های گرمسیری و سردسیری، آن هم همزمان و در یک فصل و صدها جاذبه دیگر بلوچستان را تبدیل به یک منطقه منحصر به فرد کرده اند.

آقای شجاع الدین ابطحی با تحقیر کارگران بدین شکل سعی در کسب وجهه بوده ولی ملت تحت ستم بلوچ، با دیدن این کلیپ عزم خود را بیش از پیش برای مبارزه مسالمت آمیز در جهت بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی، جزم خواهد کرد تا در روزگاری نه چندان دور همین آخوندها و امثالشان از سخاوت ملت بلوچ بهره مند شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*