بازگشت دو روحانی بلوچ به زندان بندرعباس پس از اتمام مرخصی

به گزارش رسانک روز جاری ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ حافظ عبدالحیآرامش و مولوی سعیدآرامش دو روحانی بلوچ اهل شهرستان سرباز که به علت شیوع بیماری کرونا موقتا آزاد شده بودند، تقریباً پس از یک ماه، امروز شهرستان سرباز را به مقصد بندرعباس ترک کردند تا فردا ۳۱ فروردین ماه خود را به زندان بندرعباس معرفی کنند.

این دو روحانی به خاطر برگزاری “نماز تراویح” در جاشک طی حکمی توسط دادگاه انقلاب بندرعباس، هر کدام به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بودند.

حافظ عبدالحی و مولوی سعید پیش تر نیز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و پس از تحمل شش ماه حبس با وثیقه های دویست میلیون تومانی موقتا آزاد شده بودند.

در سال های اخیر فشارهای مذهبی رژیم جمهوریاسلامیایران بر روحانیون اهل_سنت در کوردستان و بلوچستان افزوده شده است بطوریکه برگزاری نماز تراویح که مخصوص شب های ماه رمضان است و اهل سنت آن را به صورت جماعت می خوانند نیز گاها با برخورد امنیتی مواجه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*