پیام شما؛سلام این ویدئو رو یکی از دوستان فرستاد گفت که منتشر بشه، گفتم کجا بهتر از رسانک.

لطفاً اینو پخشش کنید تا مسئولان بومی دلسوزی اگه وجود داره این استاندار غیر بومی رو فشار بیارن تا فکری به حال جوانان بلوچ بکنند. شاید زندگی و آینده این جوانان بخاطر یک تصميم خوب از طرف مسئولین به کلی دگرگون بشه. توضیحات جزیی تو کلیپ هستن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*