افزایش قیمت نان در بلوچستان

به گزارش رسانک از اوایل بهار سال ۱۳۹۹ و طی هفته های اخیر قیمت نان در اکثر شهرهای استان بلوچستان و سیستان افزایش یافته است.

گزارشات مردمی از شهرهای دزاپ، شستون، چهبار و گه حاکی از افزایش انواع نان ها دارد در حالی که هیچ افزایش حقوقی از سوی رژیم اعلام نشده است.

در همین راستا مجمع نمایندگان استان بلوچستان و سیستان طی نامه ای به حسن روحانی ضمن بیان زیر خط فقر بودن هفتاد درصد مردم استان؛ رای بالای وی را از این استان متذکر شدند که این خود نشانگر استفاده ابزاری از مردم در زمان انتخابات میباشد.

قیمت های کالاها و تورم در ایران با وجود فساد اقتصادی گسترده و اختلاس مسئولان حکومتی نه تنها هیچگونه نظارتی ندارد و بلکه با سیاست های غلط اقتصادی خود باعث فشار هرچه بیشتر به قشر ضعیف جوامع شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*