مردم شهرستان شستون بدنبال سهمیه گم شده نفت سفید خود

به گزارش رسانک روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۹ مردم شهرهای شستون، سوران و مئگس برای پیگیری گم شدن سیصد لیتر از نفت سهمیه زمستانی خود در مقابل ناحيه نفت شهرستان شستون در مقابل ساختمان اداری آن تجمع کردند.

بر اساس گزارش های مردمی رئیس این ناحیه آقای رستمی با بستن درب اداره هیچ یک از مراجع کنندگان را به داخل راه نداده و پاسخگوی آنها نبوده است.

لازم به ذکر است که اکثر کارمندان شرکت نفت ناحیه شستون غیربومی بوده و باتوجه به قیمت این کالا، مافیای حکومتی در تلاش برای سرقت سهمیه بزرگی از حق مردم است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*