انتقال تجهیزات بندری چهبار به بندرعباس

رسانک/ بنا به گزارش های مردمی بسیاری از تجهیزات بندری چهبار به دلایل مختلف در حال انتقال به بندرعباس میباشند.

در ماههای اخیر چهار دستگاه مکنده و یک جرثقیل از چهبار به بندرعباس انتقال داده شده اند و قرار است در روزهای آینده برخی دیگر از تجهیزات از بندر چهبار خارج کنند.

این اقدام دولت در حالی است که از یک طرف بندر چهبار تنها بندری است که دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد جهان را دارا میباشد که زمینه تجارت های بزرگ را مهیا میکندو از طرفی دیگر رژیم ایران مدعی اجرای برنامه توسعه سواحل بلوچستان را مطرح می کند.

در همین راستا بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بلوچستان با راه‌اندازی کمپینی در فضای مجازی خواهان توقف خارج کردن این تجهیزات از چهبار شده اند.

تناقض در شعارهای مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران با اقدامات آنها نشان دهنده سیاستی است که همواره برعلیه ملت بلوچ اجرا می شده.

اکنون با خارج کردن این تجهیزات ثابت می شود که رژیم ایران با بهانه توسعه در حال تصرف زمین ها و سواحل بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*