مرکزگرایی برای زنان دراقلیم بلوچستان چه ارمغانی داشته؟

_بیشترین آمار دختران بازمانده از تحصیل در کل کشور

_افزایش آمار مرگ و میر مادران و فرزندان در حال ولادت در بلوچستان

_ازدواج زودهنگام دختران به دلیل فقرشدید، کمبود امکانات آموزشی وعدم آگاهی لازم وقوانینی که اجازه ازدواج کودکان را میدهد

_رتبه سوم کودک همسری در کشور

_عدم ثبت قانونی ازدواج که موجب افزایش شمار زنان سرپرست خانوار شده است

_بیشترین آمار زنان بیوه زیر ۱۵سال درکشور، که اکثراین زنان همسرانشان بدست جمهوری اسلامی کشته شده اند.

_افسردگی بالا بخاطر مرگ و میر فرزندان ناشی از تیراندازی ماموران و یا گسترش اعتیاد

ادامه این وضعیت غیر ممکن است.

به نقل از سهاب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*