بازگشت کارکنان راه آهن چهبار_دزاپ در سایه عدم رسیدگی مسئولان شهرستان گه

به گزارش رسانک پرسنل قطعات ۲ و ۳ راه آهن خط چهبار_دزاپ واقع در شهرستان گه که اکثر از استان ها و شهرستان های شمالی چون مازندران،تالش و نیز ایضا استان شیراز که بصورت وخیم درگیر کووید ۱۹ بوده و هستند؛جمعه ۱۵ فروردین ماه ۹۹ وارد شهرستان گه شده اند.

کارکنان و کارگران مذکور قبل از نوروز و همزمان با شروع اوج شیوع کرونا در استان و شهرستان های مذکور جهت مرخصی راهی محل سکونت خویش گشته اند و در برهه ی بحران اشاعه آنجا حضور داشتند و حال دو روز پیش بدون هیچگونه نظارت وحساسیتی نسبت به ناقل بودن آنها وارد قطعات ۲ و ۳ واقع در دینارکلگ و نهکچ شده اند.

سکوت و بی توجهی مسئولین گمارده شده ی دولتی همچون رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و نیز فرماندار و بخشدار مرکزی #گه، که در برخورد با کسبه و بازاریان بومی واکنش های تندی را نسبت به مردم بومی جهت تعطیلی کسب وکارشان جهت مقابله با شیوع کووید ۱۹ داشتند؛ در این مسئله جای تامل داشته و دارد.

جلوگیری از ورود پرسنل مذکور، عدم غربالگیری و حال تردد آزادانه در مرکز شهر گه خصوصا در ۲ روز گذشته باعث وحشت و ترس مردم شهرستان گه شد و در این راستا جهت برخورد و پیش گیری از به بار آمدن فاجعه ای در شیوع کرونا در شهرستان گه منتقدین و فعالان اجتماعی طی تماس هایی که با رئیس شورای تامین شهرستان داشته اند تنها پاسخ وی عدم توانایی حل این موضوع بوده و گفته اند: “پروژه مذکور ،یک پروژه ی ملی است و تعطیلی آن را نمیتوانیم در دستور کار قرار دهیم.”

با این اوصاف در روزهای آینده بخاطر این بی تدبیری و عدم حساسیت یقینا شاهد فاجعه ای در بحث شیوع کرونا در شهرستان گه و شهرستان های همجوار خواهیم بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*