شهروندان چهباری نگران از برگشتن غیربومیان بعد از تعطیلات

رسانک/ در سایه بیماری کووید۱۹، شهروندان چهباری از بازگشت کارمندان و کسبه غیربومی به شهرشان نگران هستند.

باتوجه به عدم اندیشیده شدن تدابیر خاص توسط مسئولین بهداشتی و شهری برای کسانی که در تعطیلات نوروز به سفر رفته اند، شهروندان شهر چهبار با خطر شیوع گسترده بیماری کووید۱۹ میباشند.

برخی فعالان اجتماعی این شهر بندری معتقدند که مسئولان، بایستی تمام افرادی را که از سایر استان ها به چهبار می آیند دو هفته در قرنطينه نگه دارند تا باتوجه به زیرساخت بهداشتی ضعیف شهر، شاهد بروز فاجعه نباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*