نکاتی در رابطه با بیماری کووید۱۹

رسانک/ بیماری کووید۱۹ توانسته بر همه کشورهای جهان تاثیر بگذارد و بسیاری از کشورهای را کاملا به تعطیلی بکشاند.

جدی گرفتن و رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلا شدن به این بیماری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به نکاتی در رابطه با بیماری کووید۱۹ از زبان دکتر منصور خانزهی توجه کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*