رئیس‌جمهور بی اطلاع از وضعیت جامعه

وقتی منبع اطلاعات رئیس جمهور یک کشور عکس فتوشاپی باشد، چه انتظاری می‌شود از برنامه‌ها و اقداماتش داشت؟!
(کاری از روزانه)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*