چهره عریان فقر در بلوچستان/ صندوق امداد خمینی و زن بلوچ!!!

رسانک/ شهروندخبرنگار رسانک با ارسال این تصویر از خیابان مولوی پهره (ایرانشهر) می‌گوید که طی ماه‌های اخیر، غبار فقر و تکدی‌گری و آشغال‌گردی بر چهره شهر بیش از قبل نشسته است. 

تصویر این مادر بلوچ که تبعیض، فقر و تنگدستی، او را ناچار کرده تا از صندوق صدقات اسکناسی بیرون بکشد، نمایانگر پارادوکسی عجیب است!

زن در حماسه های ملت بلوچ و همینطور در جامعه معاصر بلوچستان همواره نماد مهر، سازندگی و سخت‌کوشی بوده است که البته این روزها بیشتر با واژه هایی همچون غیرت و عزت گره خوده است. 

تناقض تصویر بالا در آن است که “زن بلوچ” برای بقا و سیر کردن شکم فرزندان خود مجبور شود سخت کوشانه و از روی مهر و مسئولیت به جمع آوری ضایعات، و ناامید از هر امدادی به عمل سخیفی چون کش رفتن پول از صندوق امداد دست بزند و به غیرت و غزت هیچکدام “ما مردان پر ادعا” برنخورد و به اصطلاح ککمان هم نگزد.

خیال جمهوری تجاوزگر اسلامی ایران به عنوان تحمیل کننده این فقر مضاعف و بی حرمتی آشکار بر ملت بلوچ تا زمانی که ما بجای فعالیت و مبارزه در مقابل عامل ظلم و سیاست های مخرب آن، رگ غیرتمان فقط برای عکس پروفایل دختران بلوچ باد کند، آسوده خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*