اعتراض کامیون داران در شهرستان شستون به ابطال کارت های سوخت در مقابل فرمانداری این شهرستان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۴ بهمن ماه ۹۹ بسیاری از کامیون داران و رانندگان شستونی بدلیل ابطال کارت های سوخت در فرمانداری شهرستان شستون تجمع کرده و خواستار رفع کدینگ کارت سوخت هایشان شدند.

در این تجمع که دهها نفر شرکت داشت، فرمانداری شهرستان شستون با شانه خالی کردن از مسئولیت به معترضان اعلام داشته که کاری از دستشان ساخته نیست و کامیون  داران بایستی به کمیته سوخت استان،، تعزیرات و یا سازمان صنعت و معدن مراجعه کنند.”

در طی هفته های اخیر کارت سوخت بسیاری از کامیون ها در مناطق مختلف بلوچستان از جمله کسرکند ابطال شده که منجر به اعتراض کامیون داران شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*