رحیم بندویی: ملت بلوچ از جمهوری اسلامی ایران گذر کرده است

به گزارش رسانک، رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان می‌گوید: مردم در بلوچستان بعد از کشتار جمعه های خونین زاهدان و خاش بطور کلی از جمهوری اسلامی ایران روی‌گردان شده و از آن گذر کرده‌اند.

وی معتقد است افراد وابسته به حاکمیت و دستگاه های دولتی که برای تبلیغات و شرکت مردم در انتخابات که حتی مردم را تهديد به قطع خدمات دولتی کردند، به هیچ وجه نمی‌توانند نماینده مردم باشند بلکه آنها تسلیم جمهوری اسلامی شده‌اند و از طریق تهدیدهای پوشالی می‌خواهند رابطه خود را با حاکمیت حفظ کنند و در بین مردم هیچ جایگاهی ندارند.

گفتنی است که بر اساس آمار ارائه شده رسانه‌های حکومتی بلوچستان با کاهش بیش از ٣٢ درصدی مشارکت مردم در انتخابات نسبت به سال ١۴٠٠ بیشترین میزان کاهش را در بین دیگر استان ها دارا می‌باشد که نشان می دهد ملت بلوچ بیش از پیش راه خود را از رژیم جمهوری اسلامی ایران جدا کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*