سخنی با آقای “معین الدین سعیدی” و فاکت های نادرست

✍️ عبدالستار دوشوکی (مرکز مطالعات بلوچستان)
 
ویدئویی را در رسانک مشاهده کردم که شما فرموده اید “بلوچ بعنوان اصیل ترین قوم ایرانی همیشه در تاریخ از مام میهن (ایران) دفاع کرده و مرزهای بلوچستان تنها جایی بوده که هرگز اجازه حمله و حضور به بیگانه (دشمن) نداده است.” اگر اینگونه است، پس چرا بلوچستان توسط بیگانگان به سه بخش تقسیم شد؟ لذا برای آگاهی نسل جوان لازم است فاکت های تاریخی را به شما یادآوری کنم تا کمی تاریخ بلوچستان را مطالعه و به مردم برای شرکت در انتخابات و پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، تاریخ تحریف شده نگویید.

در اواخر دوران صفوی و سپس به خصوص بعد از کشته شدن نادرشاه افشار، سلطان کشور عمان (ابوسعیدی) چابهار و برخی از بنادر جنوب ایران را کاملا تصرف کرد که بسیاری از بنادر از جمله چابهار (که شما در آنجا این فاکت های نادرست را بیان کردید) برای مدت های طولانی در قلمرو سلطنت خاندان ابوسعیدی عمان بود و در دوران قاجار پس گرفته شدند.

بلوچ های سنی مذهب که از صفوی ها وحشت داشتند در مقابل “بنياد امامت و سلطنت خاندان ابوسعيدي” هیچگونه مقاومتی نکردند. اسم فامیلی شما (سعیدی) برگرفته از همان خاندان ابوسعیدی است که این اسم خانوادگی مثل اسم امانی (عمانی) در بین بلوچ های چابهاری فراوان است.
سردار دین محمد خان سردارزهی (پدر پدربزرگ مادری شما) و سردار دوست محمدخان بارکزهی (پدربزرگ پدری شما) هر دو ناسیونالیست بلوچ و استقلال طلب بودند و با دولت های مرکزی جنگیدند و هر دو توسط دولت مرکزی اعدام یا سر به نیست شدند.

میر عبدی خان سردارزهی به همراه دیگران برای استقلال بلوچستان در کشور عراق مستقر بودند و جبهه آزادی‌بخش بلوچستان (جبهه تحریر بلوچستان) را بنا نهادند که در زمان شاه، پدربزرگ مادری شما (مرحوم سردار میر مولاداد سردارزهی) به کویت رفت و او را به ایران آورد.

آیا می دانید قلعه پرتغالی ها در طیس (چسبیده به چابهار) را چه کسی بنا نهاد؟ آیا می دانید اداره پست و تلگراف چابهار را چه کسی بنا نهاد؟
 
استدعا می کنم مقاله اخیر بنده تحت عنوان “این وطن هرگز برای ما وطن نبوده است” را در گوگل جستجو کنید و حتما بخوانید. علاوه بر سیاست ورزی های درونی رژیم، حتما تاریخ بلوچستان را نیز مطالعه کنید. شما مجاز هستید رای بدهید اما با تحریف تاریخ مخصوصا برای نسل جوان نباید این کار را بکنید. زیرا از “هشت مهر” تا “هشت تیر” بجز تیر و گلوله هیچگونه مهری بین مردم و حکومت وجود ندارد، فقط دریایی سرخ فام و گلگون از خون شهدای جمعه های خونین وجود دارد که گذر از آن غیر ممکن است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*