کیفیت پایین و وجود کرم و حشرات در نان در شهرستان سب سوران

به گزارش رسانک، یک شهروند با ارسال ویدئویی از کیفیت پایین و وجود کرم و حشرات در نان ها در روستای کهن کرمشاه واقع در شهرستان سب و سوران و بی تفاوتی مسئولان گفت.

این شهروند خطاب به فرماندار و مسئولان بهداشت و درمان شهرستان می گوید: این چه وضعی است، ما نان را از نانوایی سوران گرفتیم و تازه متوجه شده‌ایم که هر روز کرم می‌خورده‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: شما عرضه در اختیار قرار دادن یک آرد سالم و بهداشتی برای شهروندان را ندارید چطور انتظار دارید مردم در انتخابات مشارکت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*