تجمع اعتراضی کشاورزان و تراکتورداران بخش توکهور و هشتبندی به قطع سهمیه سوخت

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۴ تیر ماه ١۴٠٣، شماری از کشاورزان و تراکتورداران بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب در اعتراض به قطع سهمیه سوخت در مقابل بخشداری تجمع کردند.

گفته می‌شود که این اقدام شرکت نفت باعث شده تا هزینه تامین سوخت برای کشاورزان به شکل غیرقابل تأمین و تداوم کار برای آنها درآمده است و این قشر را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است.

گفتنی است که طی ماه‌های اخیر سهمیه سوخت بسیاری از کامیون ها نیز در نقاط مختلف بلوچستان باعث تجمع و اعتراض رانندگان و صاحبان ماشین های سنگین شده و هیچ یک از نهادهای حکومتی اعم از فرمانداری ها پاسخی به شهروندان معترض ارائه نکرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*